برگزاری نمایشگاه تهران پلاست2017

تاریخ ثبت: 1395/10/30

اولین روز نمایشگاه تهران پلاست 2017 در محل نمایشگاه بین المللی تهران در شهر آفتاب .